Yönetim Kurulu
 
YÖNETİM KURULU
 

Prof.Dr. M. Hakan CEVHER

Müdür V.

   

Doç.Dr. S. Bahadır TUTU

Müdür Yardımcısı

 

Öğr.Gör. Dr. Zeynel DEMİR

Müdür Yardımcısı

 
Doç. Dr. İlhan ERSOY
Üye
 
Doç. Dr. Sema ERKAN
Üye
 
Dr. Öğr. Üyesi  A. Maruf ALASKAN
Üye
 

Tarık TUNA
Yüksekokul Sekreteri V.
(Raportör)