Temel Bilimler Bölümü
TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’nın ilk kurulan bölümüdür. 15 Ekim 1984 yılında elli öğrenci ile eğitime başlamıştır. Bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği olmak üzere iki anasanat dalı yer almaktadır. 501öğrencinin eğitim almakta olduğu ve 42 öğretim elemanının görev yaptığı Temel Bilimler Bölümü’nde iki yıl ön lisans ve iki yıl lisans olmak üzere toplam dört yıllık bir eğitim planı uygulanmaktadır.

Temel Bilimler Bölümü’nün amacı, Türk müziğinin yakından tanınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yetkin eğitimciler, araştırmacılar, akademisyen ve sanatçılar yetiştirmektir. Bu amaçla çeşitli akademik ve sanatsal etkinlikleri sürdürmektedir. Akademik çalışmalar, Türk müziği eğitimi çerçevesinde metot geliştirme, Türk müziğinin tarihi kaynaklarını gün ışığına çıkararak Türk müziği kuramının her açıdan geliştirilmesine katkıda bulunma amaçlarını taşımaktadır. Bölüm; bu bağlamda Türkiye’de en çok yayın yapan müzik bölümlerinin arasında bulunmaktadır. Sanatsal etkinlikler, sürdürülen akademik çalışmaların sahnedeki yansıması olma özelliğini taşımaktadır. Bölüm öğrencileri yıl boyunca öğretim elemanları rehberliğinde, konservatuvar çatısı altında çeşitli sunumlar gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra, akademisyen ve sanatçı kimliklerini bir arada taşımakta olan öğretim elemanlarımız yurtiçi ve yurtdışında birçok sanatsal etkinlikte görev almaktadır.

Dört yıllık eğitim sürecinin ilk yılında Türk Müziği Solfej Kuramı, Temel Müzik Solfej Kuramı, Ses Eğitimi, Piyano, Çalgı Eğitimi, Ses Sağlığı, Bilgisayarda Nota Yazım Uygulamaları, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil, Üniversite Yaşamına Geçiş gibi derslere
ilişkin eğitim verildikten sonra, ikinci yıldan itibaren öğrencinin seçmiş olduğu ana sanat dalına ait teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.

TOPLULUKLAR:

• Cevher-i Musiki,
• Turkuaz Esintiler,
• Voice of İzmir

KİTAPLAR:

• Kitâb-ı Edvâr, Hâzâ Mecmûa-i Sâz ü Söz / Rûh-perver
/ Rehber-i Musiki / 50. Yılında Ayhan Sökmen / ޞerif
Muhittin Targan,
Prof. Dr. Hakan Cevher
• İki Kıyının Müziği / Operet Kralı Muhlis Sebahaddin
/ Akdeniz Müziğinin Türk ve Yunan Kökenleri / Ege
Bölgesi’nde Yaşayan Halk Müziği Ezgileri ve Zeybekler /
Voice of İzmir / Müziğe Yazınsal Dokunuşlar / Film Müziği
Üzerine Denemeler,
Prof. Berrak Taranç
• Dörtlü Armoni ve Türk Müziğine Uygulanışı,
Yrd. Doç.Dr. S. Bahadır Tutu
• Buselik Makamı ve Eleştirisi / Türk Müziği Solfej Metodu
1 / Türk Müziği Tarihi / Aşıt Yöntemiyle Makamlar / Ud
Metodu 1 / Ud Metodu 2 / Ud Metodu / Türk Müziğinde
Kütüphanecilik ve Arşiv / Makamsal Okul ޞarkıları /
Lise Türk Müziği / Tanburi Ali Efendi / Türk Müziği
Bibliyografyası (9. yy-1928) / Taksim Nedir, Nasıl Yapılır /
E.Ü. Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Tarihçesi / Gönül
Dergahından Sımsıcak 6 merhaba / Tarihçi - Müzikolog
Yılmaz Öztuna / Udi Nevres / Lemi Atlı / Ünlü Nihavend
Longa Ve Çanakkale Türküsü Kimindir? / Müzik Yönüyle
Neyzen Tevfik / Nayi Osman Dede ve Rabt-ı Tabirat-ı
Musiki / Die Türkische Musik in Ihrer Entwicklung / Türk
Musikisi Nazariyatı Dersleri / Türk Müziği’nde Perdeler /
Türk Müziğinde Eser Analizleri / Neler Yaptım Müzik İçin
/ Türk Müziğinde Türler ve Biçimler / Ege’de Müzikçiler
Ansiklopedisi - İzmir ve İlçeleri / Kutsal Hazinemiz
Türk Halk Müziği 1 / Yeni Başlayanlar İçin Solfej / Bir
Başkaldırı Öyküsü - Zeybekler,
Öğr. Gör. Onur Akdoğu
• Tüm Yönleriyle Türk Halk Müziği Nazariyatı / Türk
Müziğinde Koro,
Öğr. Gör. Dr. Atınç Emnalar
• Geleneksel Türk Halk Müziği Nazariyatı,
Öğr. Gör. Mustafa Hoşsu
• Keman İçin Seçme Eserler / Dörtlü Armoni ve Türk
Müziğine Uyarlanışı / Okul ޞarkılarına Piyano ile Eşlik /
Keman Metodu,
Öğr. Gör. Tevfik Tutu
• Zeybek Oyunlarımız / Halk Müziğinde Boğaz Havaları
/ Teke Zortlatmaları ve Zeybek Havaları / Burdur’dan
Damlalar / Folklor ve Halk Bilimi,
Öğr. Gör. Hamit Çine
• 40. Yıl Yüz ޞarkı / 40. Yıl Kırk Saz Eseri / 30 Usul, 50
Makam’da Peşrev, Saz Semai, Sirto, Longa ve Özgün
Formlarda 100 Saz Eseri / Mehmet Turan Yarar’ın
şiirleriyle Akın Özkan’dan 20 Usul, 45 Makam’da 100
Eser / 50. Yıl,
Öğr. Gör. Akın Özkan
• Bağlama Metodu / Gitar ve Bağlama İçin Halk Türküleri,
Öğr. Gör. Yusuf Kemal Zülal
• Türk Dünyasında Üç Yaylı Çalgı (Kılkabız, Kamança ve
Kabak Kemane),
Arş. Gör. Özgür Çelik
• Bağlama Metodu,
Öğr. Gör. Gazi Erdener Kaya
• Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Solfej Kuramı I-II-III,
Öğr. Gör. Alper Demir
• Kemençe Metodu,
Öğr. Gör. Beril Çakmakoğlu
• Kanun Metodu,
Arş. Gör. Beste Aydın
• Piyano İçin Saz Eserleri,
Öğr. Gör. Dr. Çağrıhan Erkan

BİLİMSEL ARAޞTIRMA PROJELERİ:

• Eğitilebilir ve Otistik Özelliği Olan Çocukların
Rehabilitasyonlarında Müzik ile Resim Yetisinin İletişim
Aracı Olarak Kullanılmasında Sosyal Çevre Oluşturma
Süreci (2003 EBİLTEM Proje Yarışması Sosyal Bilimler
Dalı Birincilik Ödülü),
Prof. Berrak TARANÇ
• Anadolu Uygarlıklarının Mitolojik Öykülerinin
Günümüzde Türk Müziği ile Sentezi Kadın, Dostluk,
Sevgi Barış Temaları ile Voice of İzmir (2001 EBİLTEM
Proje Yarışması Sosyal Bilimler Mansiyon Ödülü),
Prof. Berrak TARANÇ
• İzmir’in Sesi, Türkiye - Yunanistan 2013 Avrupa Birliği
Projesi,
Prof. Berrak TARANÇ
• Avrupa Birliği - Akdeniz İşbirliği MEDA çerçevesinde
yaşayan Akdeniz Müziklerinin Kökenlerinin Araştırılması,
Doç. Berrak Taranç
• Bir Ada Kültürünün Oluşumunda Kültürler Arası
İletişimin Sağlanmasında Müziğin Rolü ve Örnek Ada:
Midilli,
Prof. Berrak Taranç - Yrd. Doç. Dr. Ragıp Taranç
• Elazığ Kürsü Başı Geleneği İçerisindeki Ritüeller, Halk
Müziği ve Halk Oyunları,
Doç. Dr. Gökhan Ekim -
Öğr. Gör. Abdurrahim Karademir
• Orta Anadolu Abdallarında Dinsel Müzik Pratikleri,
Doç. Dr. Gökhan Ekim - Öğr. Gör. Atabey Aydın - Erkut Özkan
• Sözlü ve Yazılı Kültür Ortamlarının Etkileşimi
Çerçevesinde 19.yy’dan 20.yy’a 53 Geleneksel Türk Sanat
Müziği Eseri,
Yrd. Doç. Dr. Sıtkı Bahadır Tutu -
Öğr. Gör. Özgen Küçükgökçe - Öğr. Gör. Erkan Aydın

ÖОRENCİ KABUL ޞARTLARI:

Adayın, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara ilişkin ÖSYM tarafından belirlenen asgari puana sahip olması  gerekir. Temel Bilimler Bölümü’ne ilgili sınavları başarı ile geçmek koşuluyla, görme engelli adaylar da kabul edilmektedir. Yetenek sınavında adaylardan, verilecek  eğitimi sürdürebilecek düzeyde müzikal algı yeteneğine, ezgisel belleğe sahip olmaları beklenmektedir.
 
YÖNETİM
 
Pof. Dr. M. Hakan CEVHER
Bölüm Başkanı - TSM Ana Sanat Dalı Bşk.
 
Doç. Dr. Gökhan EKİM
THM Ana Sanat Dalı Bşk.
 
TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU
 
     
Prof. Dr. M.HAKAN CEVHER
TSM ASD
Prof. BERRAK TARANÇ
TSM ASD
Doç. Dr. S. BAHADIR TUTU
TSM ASD
     
     
Doç. Dr. GÖKHAN EKİM
THM ASD
Dr. Öğr. Üyesi ESİN KALELİ T.MİLLARD
TSM ASD
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGEN KÜÇÜKGÖKÇE
TSM ASD
     
     
Öğr. Gör. Dr. FATİH SALİH COޞKUN
TSM ASD
Öğr. Gör. Dr. S. ÇAОRIHAN ERKAN
TSM ASD
Öğr. Gör. Dr. NURDAN TEZEL
TSM ASD
     
     
Öğr. Gör. Dr.SERAP NARGAZ AKDENİZ
TSM ASD
Öğr. Gör. Dr. MAHMUT KARAGENÇ
THM ASD
Öğr. Gör. Dr. HALİL ALTINKÖPRÜ
TSM ASD
     
     
Öğr. Gör. Dr.BERİL ÇAKMAKOОLU
TSM ASD
Öğr. Gör. Dr. ÖZGÜR ÇELİK
THM ASD
Öğr. Gör. AYCAN ÖZDEMİR
THM ASD
     
     
Öğr. Gör. ATABEY AYDIN Öğr. Gör. C. SAMİ BÜYÜKÖZTEKİR
TSM ASD
Öğr. Gör. EBRU EKMEKÇİOОLU
TSM ASD
     
     
Öğr. Gör. ENGİN KARADAО
TSM ASD
Öğr. Gör. ERKAN AYDIN
TSM ASD
Öğr. Gör. GAZİ ERDENER KAYA
THM ASD
     
     
Öğr. Gör. LEVENT USLU
TSM ASD
Öğr. Gör. SERDAR BİRGÜLER
TSM ASD
Öğr. Gör. YUSUF KEMAL ZÜLAL
THM ASD
     
     
Öğr. Gör. ALPER DEMİR
TSM ASD
Öğr. Gör. KAޞİF DEMİRÖZ
TSM ASD
Öğr. Gör. MÜNEVVER BESTE AYDIN
TSM ASD
     
     
Öğr. Gör. M.HAKKI BALAMİR
TSM ASD
Öğr. Gör. BARIޞ DOОAN
TSM ASD
Arş. Gör. HANDE DEVRİM KÜÇÜKEBE TSM ASD
     
     
Öğr. Gör. NİLÜFER AKDOОU
TSM ASD
Öğr. Gör. SALİH SÜTOОLU
THM ASD
 Öğr. Gör. SEHER ERKAN
TSM ASD
     
     

Öğr. Gör. Ali Hikmet GÖKÇEN THM ASD

Öğr. Gör. BUKET TÜZÜN Öğr. Gör. DERYA TANSU
TSM ASD
     
     
Öğr. Gör. DİDEM TAޞTABANOОLU
TSM ASD
Öğr. Gör. ERGÜN KARADAО
TSM ASD
Öğr. Gör. METİN ޞENGÜL
THM ASD
     
     
Öğr. Gör. NESEM YENİPAZAR
THM ASD
Öğr. Gör. TUNA ÇAKMAKLI
TSM ASD
Öğr. Gör. T. VOLKAN ATAHAN
TSM ASD