Ses Eğitimi Bölümü

SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü 1989 - 1990 akademik yılında ilk kez öğretime başlamış olup Türk sanat müziği ve Türk halk müziği alanlarında ses icracısı yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bölümde sözlü eserler repertuarının, çağlara, bestecilik ve seslendirme tekniklerine, yöre bağlamında yerel ağız, söyleyiş ve seslendirme tavrına göre müzik dağarcığımızdan seçilmiş örneklerinin lisans öğrenimi süresince genç kuşak müzisyenlere tanıtılması, aktarılması amaç olarak benimsenmektedir. 21. yüzyılda yaşanılan küresel çağın getirilerinin yanı sıra; geleneksel kültürlerin değişime ve orijinaliteden uzaklaştırılmasına açık olduğu bir çağda, geleneksel müzik kültürümüzün genç kuşak müzisyenlere sağlıklı olarak aktarılması, yaşatılması ve uluslararası alanda tanıtılması, Ses Eğitimi Bölümü’nün başlıca amaçları arasındadır.

Ses Eğitimi Bölümü’nün kuruluş aşaması olan 1989 yılından 1999 yılına kadar bölüm başkanlığını tanburi bestekâr Akın Özkan yürütmüştür. Türk sanat müziği alanına çok sayıda sözlü eser ve saz eseri ile yeni makam ve usuller kazandırmış olan Akın Özkan, bestelerinden oluşan notalı yayınları ile Türk müziği tarihine önemli bir şahsiyet olarak damgasını vurmuş ancak, 2007 yılında vefat etmiştir.

Ses Eğitimi Bölümü’nde birinci sınıftan itibaren temel müzik becerilerinin kazandırılması için öncelikle Türk Müziği Solfej ve Kuramı, Batı Müziği Solfej ve Kuramı, Ses Tekniği ve Çalgı Eğitimi adlı dersler okutulmaktadır. Lisans düzeyinde ayrıca Türk halk müziği ve Türk sanat müziği türlerinde Repertuar, Üslûp - Tavır, Toplu Uygulama, Türk Halk Müziği Bilgileri, Halk Bilimi, Müzik Tarihi, Tür ve Biçim Bilgisi, Armoni, Piyano dersleri okutulmaktadır.

Ses Eğitimi Bölümü’nde iki yıl ön lisans, iki yıl lisans olmak üzere toplam dört yıllık bir öğretim programı uygulanmaktadır. Ses Eğitimi Bölümü kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 300 kadar mezun vermiş olup bu mezunların bir bölümü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda müzik öğretmenliği, bir bölümü TRT Türk müziği toplulukları ile devlet Türk müziği topluluklarında solist/korist olarak görev yapmaktadır. Mezunların bir kısmı ise ülkemizde Türk müziği eğitimi veren çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında görev almıştır.

ETKİNLİKLER:

• Ses Eğitimi Bölümünce 2004 - 2005 Akademik yılından
itibaren öğretim elemanları ve öğrencilerinin ortaklaşa
hazırladıkları “16 Nisan Dünya Ses Günü” etkinlikleri
düzenlenmektedir.

KİTAPLAR:

• Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müziği (Kitaplar
- Makaleler - Nota Yayınları) / Yurdumuzun Nağmeleri /
Türk Halk Müziği Makaleler Kitabı&DVD,
Doç. Dr. F. Reyhan Altınay
• Kırım Tatar Ritüeli “Tepreş” Ekseninde Diaspora, Kimlik
ve Müzik,
Yrd. Doç. Dr. İlhan Ersoy
• Kendi Kendine Piyano Öğrenme Metodu,
Doç. Dr. Nuri Mahmut
• Anadolu Derlemelerim I-II,
Dr. Gani Pekşen

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:

• Ege’den Geleneksel Halk Müziği Örnekleri,
Yürütücü:
Prof. Dr. Ahmet Yürür -
Doç. Dr. F. Reyhan Altınay - Doç. Dr. Hüseyin Yaltırık -
Yrd. Doç. Dr. İlhan Ersoy
• Kırım Türkleri - Tatarları’nın Tepreş ve Derviza Ritüelleri,
Yürütücü:
Doç. Dr. F. Reyhan Altınay -
Yrd. Doç. Dr. İlhan Ersoy,
• Erzurum Âşık Müziğinin Araştırılması,
Yürütücü:
Doç. Dr. F. Reyhan Altınay - Dr. Zeynel Demir
• İzmir’de Yaşayan Tahtacıların Müzik Pratiklerinin
İncelenmesi,
Yrd. Doç Dr. İlhan Ersoy
• Batman / Gercüş Bölgesinde Düğün (Evlenme) Ritüelleri,
Yrd. Doç. Dr. İlhan Ersoy
• Ege Üniversitesi Dtm Konservatuvarı’na Bağışlanan
Duysal ve Görsel Malzemenin (Kitap, Taş Plak,
Kaset) Dijital Ortama Aktarılması ve Görsel-İşitsel
Arşiv’de Kullanılabilecek Biçimde Akademik Yaşama
Kazandırılması,
Yrd. Doç. Dr. İlhan Ersoy
• Anadolu Tahtacılarında Müzik, Çalgı, Dans, Giyim ve
Kuşam Geleneği,
Dr. Gani Pekşen
• Ülkemizde Kullanılan Üflemeli Halk Çalgılarının
Araştırılması,
Dr. Gani Pekşen
• Tokat Sıraç Türkmenlerinin Cem Ritüellerindeki Müzikleri
ve Tokat’a Bağlı İlçelerdeki Uzun Havalar,
Dr. Gani Pekşen

ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI:

Ses Eğitimi Bölümü giriş sınavları iki aşamalı olarak gerçekleştirilmekte olup birinci aşamada; adaylardan Türk sanat müziği veya Türk halk müziği eserlerinden hazırlayacakları beş sözlü eserin seslendirilmesi istenir. Bu sınavda adaylar ses rengi, genişliği ve gürlüğü, eserleri doğru seslendirme becerisi, eserlerin zorluk derecesi, seslendirme tavrı bakımından değerlendirilmeye tabi tutulur. Sınav sonuçları, başarılı ya da başarısız biçiminde aynı gün ilan edilir. Ses Eğitimi Bölümü giriş sınavı ikinci aşamada ise adaylara, tanbur, bağlama piyanodan biri aralık duymaya, diğeri müziksel hafızayı ölçmeye yönelik ikişer ezgi, iki ritim kalıbı sorularak, adayların müziksel yetenekleri değerlendirilir. Sınav sonuçlarına göre değerlendirme 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar arasında, en yüksek puandan başlayarak sıralanır. 

YÖNETİM
 
Prof. Dr. F. Reyhan ALTINAY
Bölüm Başkanı
   
Doç. Dr. İlhan ERSOY Öğr. Gör. Ufuk DEMİRBAŞ
THM Ana Sanat Dalı Bşk. TSM Ana Sanat Dalı Bşk.
   
SES EОİTİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU
     
     
Prof. Dr. F. REYHAN ALTINAY
THM ASD
Doç. Dr. İLHAN ERSOY
THM ASD
Doç.Dr. AHMET UTKU
THM ASD

 
     

 

     
Öğr. Gör. Dr. GANİ PEKޞEN
THM ASD
Öğr. Gör. Dr. ZEYNEL DEMİR
THM ASD
Öğr. Gör. ERDAL GÜRAL
THM ASD
     
     
Öğr. Gör. SEHER DİLMAÇ MERİÇ
TSM ASD
Öğr. Gör. UFUK DEMİRBAޞ
TSM ASD
Öğr. Gör. DİLEK ޞAFAK ÇAKAR
TSM ASD
     
     
Öğr.Gör. TANJU DÜRÜK
THM ASD
Öğr. Gör. TOLGA MERİÇ
TSM ASD
Öğr. Gör. ERHAN ONAT
TSM ASD
     
 
     
Öğr. Gör. FİKRET DÖGÜCÜ
THM ASD
Öğr. Gör. H. İBRAHİM YÜKSEL
TSM ASD