Türk Halk Oyunları Bölümü
TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ

1989 yılında Yrd. Doç. Dr. Cengiz Aydın’ın önderliğinde eğitime başlayan Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü, geleneksel Türk halk oyunlarını bilimsel yöntem ve tekniklerle öğreterek, gelecek kuşaklara aktarımını sağlamayı ve bu alanda yetkin eğitimciler ve akademisyenler yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

Türk Halk Oyunları Bölümü, kendi alanlarında uzmanlaşmış, 18 öğretim elemanıyla genç ve dinamik bir kadroya sahiptir. Bölümde Öğreticilik Anasanat Dalı ve İcra Anasanat Dalı olmak üzere iki anasanat dalı bulunmaktadır. Öğreticilik Anasanat Dalı, teorik derslerin
bulunduğu bir eğitim programı yürütmekte olup, İcra Anasanat Dalı bu eğitimin sahne üzerinde uygulanmasına ağırlık veren bir çalışma programı izlenmektedir. Bölümde iki yıl ön lisans, iki yıl lisans olmak üzere toplam dört yıllık eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır. Türk Halk Oyunları Bölümü mezunları, serbest sanatçılıkları yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde araştırmacılık, devlet okulları, özel okullar ve halk eğitim merkezlerinde müzik ve halk oyunları öğretmenliği, üniversitelerde akademisyenlik ve özel topluluklarda dansçı olarak istihdam bulabilmektedirler.

Türk Halk Oyunları Bölümü’nün öğretim ve sahneleme çalışmalarının temelini oluşturan etnografik alan araştırmaları ve halk oyunları derleme çalışmaları sonucu elde edilen belgeler, bölüm bünyesinde arşivlenerek eğitim ve uygulamaya destek olmaktadır.

PROJELER:

• “Ekin Projeleri”:
Türk Halk Oyunları bölümü Ekin
Topluluğu her yıl yaklaşık 80 öğrenciyle dans, koreografi,
müzik, tiyatro, kostüm, makyaj konularında uzmanlaşmış
öğretim elemanları tarafından hazırlanan prodüksiyonları
sahnelemektedir. Beğeni ile izlenen bu gösteriler VCD
şeklinde halkın hizmetine sunulmuştur. “Ege”, “Tokat,
Karadeniz”, “Halaylar”, “Kaşık Oyunları”, “Kafkas
(Azerbaycan-Gürcü)” ve “Yörüklerde Oyun Geleneği”
bunlardan bazılarıdır.
•“Koy-U Kırmızı”:
Çanakkale Savaşı konulu danslı anlatım
•“Atatürk ile Yeniden Doğuş”:
Cumhuriyet ve kazanımlarını
konu alan danslı anlatım.
• Almanya, Fransa, Belçika, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti, Bosna - Hersek, İtalya, Polonya, Finlandiya,
İsviçre, İngiltere, Çin, Avusturya ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde gerçekleştirilen festivaller.
• 4. ve 5. Uluslararası Geleneksel Tiyatro Festivalleri
• 3. Balkanlar Halk Oyunları Festivali
• 1 - 3 Aralık 1999 yılında Kültür Bakanlığı ile ortaklaşa
gerçekleştirdiği “Türk Halk Oyunlarının Sahada
Derlenmesinde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu”
• ICTM Güney Doğu Avrupa Müzik ve Dans Çalışma Grubu
Sempozyumu

KİTAPLAR:

• Temel Dans Eğitimi / Dansa İlk Adım / Tiyatral Halk
Danslarının Kurgusal Analizi,
Prof. Dr. Gürbüz Aktaş
• İzmir Zeybek Oyunları,
Prof. Dr. M. Öcal Özbilgin
• Okullarda Halk Oyunları / Türk Halk Oyunları’nda
Toplumsal Yapılanma / Liselerde Halk Oyunları,
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Aydın
• Bağlama Metodu,
Öğr. Gör. A. Tufan Güldaş
• Türk Halk Oyunları Müziklerinden Örnekler (17 Yöre -
266 Nota),
Okutman Tarkan Erkan
• Anadolu ve Balkanlar’da Halk Çalgıları, Halk Oyunları,
Geleneksel Giyim Kuşam ve Halk Müziği, Müze ve Arşivi
Oluşturulması (Cilt 1-2-3-4)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:

•1990 - 1993 Ege Yöresi Halk Oyunları
• 1993 - 1994 Yörelerimizin Geleneksel Oyun ve Müzikleri
• 2004 - 2006 Azerbaycan Halk Dansları, Geleneksel Giyim
- Kuşam, Müzik ve Halk Çalgıları Araştırması
• 2004 - 2008 Balkanlar’da Halk Çalgıları, Geleneksel Giyim
- Kuşam ve Halk Müziği Müze ve Arşivi Oluşturulması
(Devlet Planlama Teşkilatı’nın desteğiyle)
• 2007 - 2010 İzmir İli Geleneksel Oyun ve Müziklerinin
Tespiti

ÖDÜLLER:

• 1990 Polonya’nın Zakopane kentinde yapılan 22.
Uluslararası Halk Oyunları ve Halk Müziği Yarışması’nda
Altın Balta Dünya Birinciliği
Altın Çan Dünya Birinciliği
ödülleri alınmıştır.
• 2001 Fransa’nın Dijon kentinde düzenlenen ve dünyanın
en büyük halk dansları yarışması olarak kabul edilen Dijon
Festivali’nde
Yarı Stilize Dal Dünya Birinciliği
ödülü alınmıştır.

ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI:

Türk Halk Oyunları Bölümü, iki aşamalı olarak gerçekleştirilen yetenek sınavı ile ulusal ve uluslararası adaylar arasından öğrenci kabul etmektedir. Her yıl için öğrenci kontenjanı 30 kişidir. Yetenek sınavı, müzik algılama, hareket algılama, bireysel sunum ve toplu sunum alanlarından oluşmaktadır. Adayların fiziki uygunlukları da değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
 
YÖNETİM
 
Doç. Dr. Ö. Barbaros ÜNLÜ
Bölüm Başkanı
   
Doç. Dr. Sema ERKAN Dr. Öğr. Üyesi Füsun AŞKAR
Öğreticilik Ana Sanat Dalı Bşk. İcra Ana Sanat Dalı Bşk.
   
TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU


Doç.Dr. ÖMER BARBAROS ÜNLÜ
İCRA ASD

     
Doç. Dr. SEMA ERKAN
ÖОRETİCİLİK ASD
Doç. Dr. HALE YAMANER
OKDAN
İCRA ASD

Doç. Dr. EMİR CENK AYDIN
İCRA ASD

     
Dr. Öğr. Üyesi FÜSUN AŞKAR
İCRA ASD
Öğr. Gör.Dr. TARKAN ERKAN
İCRA ASD
Öğr. Gör. Dr. FERRUH ÖZDİNÇER
ÖОRETİCİLİK ASD
     
Öğr. Gör. Dr. BORA OKDAN
ÖОRETİCİLİK ASD
Öğr. Gör. AYKUT MİS
İCRA ASD
Öğr. Gör. AHMET TUFAN
GÜLDAޞ
ÖОRETİCİLİK ASD
     
Öğr. Gör. ޞAHİN ÜNAL
ÖОRETİCİLİK ASD
Öğr. Gör. OZAN KURGEN
ÖОRETİCİLİK ASD
Öğr. Gör. SERDAR KASTELLİ
İCRA ASD
     
             
     
Öğr. Gör. MERİH OLDAÇ
İCRA ASD
Öğr. Gör. HASAN ALİ DAĞLI Arş. Gör. İDRİS ERSAN KÜÇÜK