Çalgı Yapım Bölümü
ÇALGI YAPIM BÖLÜMÜ

Çalgı Yapım Bölümü, 1989 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı bünyesinde kurulmuştur. Türk kültürünün bir parçası olan çalgıların, bilimsel ortamlarda yapılmasını ve geliştirilmesini hedefleyen bölüm, bu çalgıların gelecek nesillere doğru ilke ve yöntemlerle aktarılmasını amaç edinmiştir.

Dünyada önemli bir sanat dalı olan çalgı yapımcılığı geçmişten bugüne gelenekselleşmiş ve bu gelenekle beraber ekolleşerek büyümüştür. Ülkemizde ise çalgı yapım sanatı henüz yeni sayılabilecek bir geçmişe sahiptir. Bölümün amacı, ülkemizdeki çalgı yapım sanatının geleneğine akademik bir anlam kazandırarak dünya ekollerinin yanında yer almasını sağlamaktır.

Bölümde Yaylı Çalgılar ve Mızraplı Çalgılar olarak iki anasanat dalı bulunmaktadır. Her yıl 12 öğrencinin kabul edildiği bölümde eğitim 4 yıllık lisans programından oluşmaktadır.

Eğitim süresini başarıyla tamamlayan öğrenciler, çalgı yapım sanatçısı (luthier) ünvanını almaktadırlar. Ülkemizde geçmişi yeni sayılabilecek olan çalgı yapım bölümünün akademik kadro açısından alt yapısını oluşturmak için kariyer geliştirme ve bilimsel projelerle öğretim elemanı kadrosunun bilgi seviyesinin yükseltmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle akademisyenler, çalgı yapım alanını direkt ya da dolaylı ilgilendiren çeşitli disiplinlere yönlendirilerek, deri mühendisliği, matematik, fizik, akustik, orman mühendisliği, makine mühendisliği ve Türk el sanatları gibi konularda kariyer yapmaları sağlanmaya çalışılmaktadır.

Çalgı yapım bölümünün en özellikli yanı, öğrenciye üretim uygulamalarıyla öğrenme imkânı sunmasıdır. Bölüm, üretmekte olduğu çalgılar ve yeni tasarım projeleriyle dikkat çekmekte, ulusal basında geniş bir biçimde yer almaktadır. Öğrencilere çalgı yapım eğitimi yanı sıra verilen müzik eğitimi sayesinde, müzisyen çalgı yapımcılar yetişmektedir. Çalgı Yapım Atölyesi’nde keman, gitar, kanun, bağlama, ud, klasik kemençe, tanbur, kabak kemane, kopuz, bendir gibi çalgılar üretilmektedir. Akademik takvim döneminde üretilen bu çalgılar, yılsonunda çalgı satış biriminde satışa sunulmakta ve böylece geleneksel çalgıların aslına en uygun şekil ve tınıda ilgililere ulaşması sağlanmaktadır. Çalgı Yapım Bölümü vermekte olduğu örgün eğitimin yanında “kendi çalgını kendin yap” sloganıyla yola çıktığı, Ege Üniversitesi’nin tüm öğretim elemanı ve öğrencilerine yönelik bir hobi - sanat atölyesinin oluşturulması projesini hayata geçirmek üzeredir.

KİTAPLAR:

• Kemençe Metodu,
Beril Çakmakoğlu - Mehmet Yalgın
• Nihat Doğu Kitabı,
Mehmet Yalgın

ÖĞRENCİ KABUL ޞARTLARI:

Çalgı Yapım Bölümü giriş sınavları iki aşamadan oluşur. Birinci aşama sınavında aday öğrencilerde; Piyano, Tanbur ve Bağlama çalgılarından verilecek aralık, ses ve ezgiler ile ritm kalıplarını algılayıp tekrarlayabilme düzeyleri, sesli icra kapasiteleri ölçülerek müzikal yetenekleri belirlenir.
İkinci aşama sınavı el becerileri, görsel algılama (gördüğü bir şekli çizebilme) ve mülakat olmak üzere 3 kademede yapılır. Bu kademelerde alınan toplam puana LYS puanı eklenir ve adayın yerleştirme puanı belirlenir.
 
YÖNETİM
 
Dr. Öğr. Üyesi A. Maruf ALASKAN
Bölüm Başkanı/Mızraplı Çalgılar Ana Sanat Dalı Bşk.
 
Öğr. Gör. Ejder PAMUKÇU
Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Bşk.
     
ÇALGI YAPIM BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU
     
     
Dr. Öğr. Üyesi A. MARUF ALASKAN
MIZRAPLI SAZLAR ASD
Öğr. Gör. ATİLLA OKAN
YAYLI SAZLAR ASD
Öğr. Gör. AYTAÇ AKARÇAY
MIZRAPLI SAZLAR ASD
     
     
Öğr. Gör. CENGİZ COޞKUN
MIZRAPLI SAZLAR ASD
Öğr. Gör. EJDER PAMUKÇU
YAYLI SAZLAR ASD
Öğr. Gör. MEHMET GÜLDAĞ
MIZRAPLI SAZLAR ASD
     
     
Öğr. Gör. MEHMET YALGIN
YAYLI SAZLAR ASD
Öğr. Gör. VEYİS YEޞİN
YAYLI SAZLAR ASD
Öğr. Gör. ATAKAN DELİGÖZ
     
 
     
Öğr. Gör. HÜSEYİN KOÇAK
MIZRAPLI SAZLAR ASD
Öğr. Gör. SÜHA YILDIRIM
YAYLI SAZLAR ASD
 
     
 
 

- Konservatuvarımız Çalgı Yapım Bölümünde satışa sunulan çalgıların 2018 yılı fiyat listesi için tıklayın.