Tanıtım
TANITIM
 
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, ülkemizde Türk müziği eğitimi vermek üzere açılan ikinci akademik kurumdur. 28 Mart 1983-15 Ekim 1984 yılları arasında gerçekleşen kuruluş aşamasında günün önde gelen sanatçılarından oluşturulan ilk eğitim kadrosu, önemli destek sağlamışlardır.
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, 1984-1985 akademik yılında ‘Temel Bilimler Bölümü’ ile eğitime başlamıştır. 1989-1990 akademik yılında ‘Ses Eğitimi Bölümü’, ‘Türk Halk Oyunları Bölümü’ ve ‘Çalgı Yapım Bölümü’ kurularak, günümüzdeki dört bölümden oluşan konservatuvar yapılanmasına kavuşmuştur.
Kuruluş amacına uygun olarak, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı kurulduğu ilk yıldan bu yana gelenkesel müzik, ouyn ve çalgı kültürne ait değerleri, bilimsel yöntemlerle gelecek kuşaklara aktaracak yetkin eğitimciler, akademisyenler ve sanatçılar yetiştirmektedir.
Mezunlar, Klasik Türk Müziği ve Halk Müziği Devlet Korolarında ses ve saz sanatçısı, mezuniyet sonrası alacakları formasyon eğitimi ile çeşitli il ve ilçelerde ki M.E.B.'e bağlı ilköğretim ve liselerde, halk eğitim merkezlerinde öğretmen, üniversitelerde okutman, araştırma görevlisi, lütiye, T.R.T.'de prodüktör, ses ve saz sanatçısı olarak görev alabilmektedirler.
Konservatuvar günümüzde 14 öğtetim üyesi, 71 kadrolu öğretim elemanı ve 30 misafir sanatçı öğretim görevlsinden oluşan toplam 115 akademik personel ile 17 derslik, Etkinlik Salonu, Ses Kayıt Stüdyosu, Geleneksel Giyim-Kuşam Atölyesi, Görsel-İşitsel Merkez ve Kütüphane, 2 Dans Salonu, Ritm Salonu, Bilgisayar Laboratuarı, 3 Çalgı Yapım Atölyesi, Çalgı Satış Ofisi’nin yer aldığı çağdaş teknik donanımlı fiziki yapı içerisinde, eğitimi üst düzeyde sürdürmektedir.
 
MİSYON
 
Geleneksel müzik ve dans kültürümüzü araştırmak, bilimsel yöntemlerle inceleyerek gelecek kuşaklara aktaracak yetkin eğitimciler, akademisyenler ve sanatçılar yetiştirmek.
 
VİZYON
 
Güncel teknolojik donanımla desteklenen eğitim ortamında geleneksel müzik ve dans hakkında araştırma ve inceleme gerçekleştirerek sunum yapan sanat ve bilim adamı yetiştiren seçkin bir konservatuvar olmak.
 
KURULUޞ
 
28 Mart 1983 tarih ve 2809 sayılı kanunla kurulan Devlet Türk Mûsikîsi Konservatuarı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak 15 Ekim 1983'de kurulmuş, 1984 yılında Temel Bilimler Bölümü ve 50 öğrenci ile eğitimine başlamıştır.
 
AMAÇ
 
Temel Bilimler, Ses Eğitimi, Türk Halk Oyunları ve Çalgı Yapım bölümlerinde verilen eğitim sonucu, yetkin sanatçılar ve eğitimciler yetiştirerek, Türk kültürünün yakından tanınmasını sağlamak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır.
 
İSTİHDAM DURUMU
 
E.Ü. Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuarı mezunları, Klasik Türk Müziği ve Halk Müziği Devlet Korolarında ses ve saz sanatçısı, mezuniyet sonrası alacakları formasyon eğitimi ile çeşitli il ve ilçelerde ki M.E.B.'e bağlı ilköğretim ve liselerde, halk eğitim merkezlerinde öğretmen, üniversitelerde okutman, araştırma görevlisi, lütiye, T.R.T.'de prodüktör, ses ve saz sanatçısı olarak görev alabilmektedirler.
 
FİZİKİ YAPI
 
E.Ü. Devlet Türk Mûsikîsi Konservatuarı E.Ü. Kampüsü içindeki binalarında, 17 dersliğe, 2 dans salonuna, bilgisayar laboratuarına, 150 kişilik konferans ve dinleti salonuna, 3 adet çalgı yapım atölyesine, profesyonel ses kayıt stüdyosuna, geleneksel giyim kuşam atölyesine, kütüphane, çalgı satış ofisi ve sergi salonuna sahiptir.