EGE ÜNİVERSİTESİ

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Görsel İşitsel Arşiv ve Kütüphane

2010 yılında projelendirilen arşiv büyük bir çoğunluğunu okulumuzun kurucu hocalarından Ali Rıza Avni Tınaz hoca'nın kuruma bağışladığı taşplak, bant, nota ve resimlerden oluşmaktadır.  Bugün veri girişi devam etmektedir. 
Arşiv tamamlandığında 20000'den fazla ses dosyası, yaklaşık 1000 benzersiz fotoğraf, Türk Müziği ile ilgili yaklaşık 1500 kitap, 35000'den fazla eser notası ile Türk Müziği için benzersiz bir arşiv olarak tüm öğrencilerin, akademisyenlerin ve araştırmacıların kullanımına açıktır. http://dtmkarsiv.ege.edu.tr//tr_TR/midas/about_collection?