Çerez Örnek

Türk Halk Oyunları Bölümü

Prof. Dr. MEHMET ÖCAL ÖZBİLGİN

Prof. Dr. SEMA ERKAN

Doç. Dr. ÖMER BARBAROS ÜNLÜ

Doç. Dr. EMİR CENK AYDIN

Doç. Dr. FÜSUN AŞKAR

Doç. Dr. HALE YAMANER OKDAN

Doç. Dr. BORA OKDAN

Dr. Öğr. Üyesi İDRİS ERSAN KÜÇÜK

Öğr. Gör. Dr. FERRUH ÖZDİNÇER

San. Yet. Öğr. Gör. AHMET SERDAR KASTELLİ 

San. Yet. Öğr. Gör. HASAN ALİ DAĞLI

Öğr. Gör. TARKAN ERKAN

Öğr. Gör. MERİH OLDAÇ

Öğr. Gör. MUHAMMET AYKUT MİS

Öğr. Gör. AHMET TUFAN GÜLDAŞ

Öğr. Gör. OZAN KURGEN

Arş. Gör. GÖKÇE ASENA ALTINBAY (ÖYP)


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ