Çerez Örnek

Ses Eğitimi Bölümü

Konservatuvarımız Ses Eğitimi Bölümü 1989 - 1990 akademik yılında ilk kez öğretime başlamış olup, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği alanlarında ses icracısı yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bölümde sözlü eserler repertuarının, çağlara, bestecilik ve seslendirme tekniklerine, yöre bağlamında yerel ağız, söyleyiş ve seslendirme tavrına göre müzik dağarcığımızdan seçilmiş örneklerinin lisans öğrenimi süresince genç kuşak müzisyenlere tanıtılması, aktarılması amaç olarak benimsenmektedir. 21. yüzyılda yaşanılan küresel çağın getirilerinin yanı sıra; geleneksel kültürlerin değişime ve orijinaliteden uzaklaştırılmasına açık olduğu bir çağda, geleneksel müzik kültürümüzün genç kuşak müzisyenlere sağlıklı olarak aktarılması, yaşatılması ve uluslararası alanda tanıtılması, Ses Eğitimi Bölümü’nün başlıca amaçları arasındadır.

Ses Eğitimi Bölümü’nün kuruluş aşaması olan 1989 yılından 1999 yılına kadar bölüm başkanlığını tanburi bestekâr Akın Özkan yürütmüştür. Türk sanat müziği alanına çok sayıda sözlü eser ve saz eseri ile yeni makam ve usuller kazandırmış olan Akın Özkan, bestelerinden oluşan notalı yayınları ile Türk müziği tarihine önemli bir şahsiyet olarak damgasını vurmuş ancak, 2007 yılında vefat etmiştir.

Ses Eğitimi Bölümü’nde birinci sınıftan itibaren temel müzik becerilerinin kazandırılması için öncelikle Türk Müziği Solfej ve Kuramı, Batı Müziği Solfej ve Kuramı, Ses Tekniği ve Çalgı Eğitimi adlı dersler okutulmaktadır. Lisans düzeyinde ayrıca Türk halk müziği ve Türk sanat müziği türlerinde Repertuar, Üslûp - Tavır, Toplu Uygulama, Türk Halk Müziği Bilgileri, Halk Bilimi, Müzik Tarihi, Tür ve Biçim Bilgisi, Armoni, Piyano dersleri okutulmaktadır.

Ses Eğitimi Bölümü’nde iki yıl ön lisans, iki yıl lisans olmak üzere toplam dört yıllık bir öğretim programı uygulanmaktadır. Ses Eğitimi Bölümü kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 300 kadar mezun vermiş olup, bu mezunların bir bölümü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda müzik öğretmenliği, bir bölümü TRT Türk müziği toplulukları ile Devlet Türk müziği topluluklarında solist/korist olarak görev yapmaktadır. Mezunların bir kısmı ise ülkemizde Türk müziği eğitimi veren çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarında görev almıştır.

 

ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI:

Ses Eğitimi Bölümü giriş sınavları iki aşamalı olarak gerçekleştirilmekte olup birinci aşamada; adaylardan Türk sanat müziği veya Türk halk müziği eserlerinden hazırlayacakları beş sözlü eserin seslendirilmesi istenir. Bu sınavda adaylar ses rengi, genişliği ve gürlüğü, eserleri doğru seslendirme becerisi, eserlerin zorluk derecesi, seslendirme tavrı bakımından değerlendirilmeye tabi tutulur. Sınav sonuçları, başarılı ya da başarısız olarak aynı gün ilan edilir. Ses Eğitimi Bölümü giriş sınavı ikinci aşamada ise adaylara, tanbur, bağlama piyanodan biri aralık duyma, diğeri müziksel hafızayı ölçmeye yönelik ikişer ezgi, iki ritim kalıbı sorularak adayların müziksel yetenekleri değerlendirilir. Sınav sonuçlarına göre değerlendirme 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar arasında en yüksek puandan başlayarak sıralanır. 

                                             BÖLÜM YÖNETİMİ

 

Prof. Dr. Özge GÜLBEY

Bölüm Başkanı

&

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı Başkanı 

 

Doç. Dr. Ahmet UTKU

Bölüm Başkan Yardımcısı 

 

 

Prof. Dr. İlhan ERSOY

 

Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Başkanı

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ