Çerez Örnek

Türk Halk Oyunları Bölümü

1989 yılında Yrd. Doç. Dr. Cengiz Aydın’ın önderliğinde eğitime başlayan Konservatuvarımız Türk Halk Oyunları Bölümü, geleneksel Türk halk oyunlarını bilimsel yöntem ve tekniklerle öğreterek, gelecek kuşaklara aktarımını sağlamayı ve bu alanda yetkin eğitimciler ve akademisyenler yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

Türk Halk Oyunları Bölümü, kendi alanlarında uzmanlaşmış, 17 öğretim elemanıyla genç ve dinamik bir kadroya sahiptir. Bölümde THO Öğreticiliği Anasanat Dalı ve THO İcracılığı Anasanat Dalı olmak üzere iki anasanat dalı bulunmaktadır. THO Öğreticiliği Anasanat Dalı, teorik derslerin bulunduğu bir eğitim programı yürütmekte olup, THO İcracılığı Anasanat Dalı bu eğitimin sahne üzerinde uygulanmasına ağırlık veren bir çalışma programı izlenmektedir. Bölümde iki yıl ön lisans, iki yıl lisans olmak üzere toplam dört yıllık eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır. Türk Halk Oyunları Bölümü mezunları, serbest sanatçılıkları yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde araştırmacılık, devlet okulları, özel okullar ve halk eğitim merkezlerinde müzik ve halk oyunları öğretmenliği, üniversitelerde akademisyenlik ve özel topluluklarda dansçı olarak istihdam etmektedirler.

Türk Halk Oyunları Bölümü’nün öğretim ve sahneleme çalışmalarının temelini oluşturan etnografik alan araştırmaları ve halk oyunları derleme çalışmaları sonucu elde edilen belgeler, bölüm bünyesinde arşivlenerek eğitim ve uygulamaya destek olmaktadır.

 

ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI:

Türk Halk Oyunları Bölümü, iki aşamalı olarak gerçekleştirilen yetenek sınavı ile ulusal ve uluslararası adaylar arasından öğrenci kabul etmektedir. Her yıl için öğrenci kontenjanı ortalama 30 kişidir. Yetenek sınavı, müzik algılama, hareket algılama, bireysel sunum ve toplu sunum alanlarından oluşmaktadır. Adayların fiziki uygunlukları da değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

 

BÖLÜM YÖNETİMİ

Prof. Dr. Mehmet Öcal ÖZBİLGİN

Bölüm Başkanı

 

Doç. Dr. Bora OKDAN

Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Prof. Dr. Sema ERKAN

Türk Halk Oyunları Öğreticilik Anasanat Dalı Başkanı

 

Doç. Dr. Hale YAMANER OKDAN

Türk Halk Oyunları İcracılık Anasanat Dalı Başkanı

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ