Çerez Örnek

Türk Müziği Bölümü

Türk Müziği Bölümü, Konservatuvarımızın 'Temel Bilimler Bölümü' adıyla kurulan ilk bölümüdür. 15 Ekim 1984 yılında 50 öğrenci ile eğitime başlamıştır. Bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği olmak üzere iki anasanat dalı yer almaktadır. 600 öğrencinin eğitim almakta olduğu ve 41 öğretim elemanının görev yaptığı Türk Müziği Bölümü’nde iki yıl ön lisans ve iki yıl lisans olmak üzere toplam dört yıllık bir eğitim planı uygulanmaktadır.


Türk Müziği Bölümü’nün amacı, Türk müziğinin yakından tanınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yetkin eğitimciler, araştırmacılar, akademisyen ve sanatçılar yetiştirmektir. Bu amaçla çeşitli akademik ve sanatsal etkinlikleri sürdürmektedir. Akademik çalışmalar, Türk müziği eğitimi çerçevesinde metot geliştirme, Türk müziğinin tarihi kaynaklarını gün ışığına çıkararak Türk müziği kuramının her açıdan geliştirilmesine katkıda bulunma amaçlarını taşımaktadır. Bölüm; bu bağlamda Türkiye’de en çok yayın yapan müzik bölümlerinin arasında bulunmaktadır. Sanatsal etkinlikler, sürdürülen akademik çalışmaların sahnedeki yansıması olma özelliğini taşımaktadır. Bölüm öğrencileri yıl boyunca öğretim elemanları rehberliğinde, konservatuvar çatısı altında çeşitli sunumlar gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra, akademisyen ve sanatçı kimliklerini bir arada taşımakta olan öğretim elemanlarımız yurtiçi ve yurtdışında birçok sanatsal etkinlikte görev almaktadır.

Dört yıllık eğitim sürecinin ilk yılında Türk Müziği Solfej Kuramı, Temel Müzik Solfej Kuramı, Ses Eğitimi, Piyano, Çalgı Eğitimi, Ses Sağlığı, Bilgisayarda Nota Yazım Uygulamaları, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil, Üniversite Yaşamına Geçiş gibi derslere ilişkin eğitim verildikten sonra, ikinci yıldan itibaren öğrencinin seçmiş olduğu anasanat dalına ait teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.

 

ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI

Adayın, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara ilişkin ÖSYM tarafından belirlenen asgari puana sahip olması  gerekir. Türk Müziği Bölümü’ne ilgili sınavlarını başarı ile geçmek koşuluyla, görme engelli adaylar da kabul edilmektedir. Yetenek sınavında adaylardan, verilecek  eğitimi sürdürebilecek düzeyde müzikal algı yeteneğine, ezgisel belleğe sahip olmaları beklenmektedir.

 

BÖLÜM YÖNETİMİ

 

Prof. Berrak TARANÇ

Bölüm Başkanı

&

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı Başkanı

 

Doç. Dr. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hande DEVRİM KÜÇÜKEBE

Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Doç. Dr. Özgür ÇELİK

Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Başkanı

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ