Çerez Örnek

Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü

Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü, Konservatuvarımız bünyesinde 1989 yılında 'Çalgı Yapım Bölümü' adıyla kurulmuştur. Türk kültürünün bir parçası olan çalgıların, bilimsel ortamlarda yapılmasını ve geliştirilmesini hedefleyen bölüm, bu çalgıların gelecek nesillere doğru ilke ve yöntemlerle aktarılmasını amaç edinmiştir.


Dünyada önemli bir sanat dalı olan çalgı yapımcılığı geçmişten bugüne gelenekselleşmiş ve bu gelenekle beraber ekolleşerek büyümüştür. Ülkemizde ise çalgı yapım sanatı henüz yeni sayılabilecek bir geçmişe sahiptir. Bölümün amacı, ülkemizdeki çalgı yapım sanatının geleneğine akademik bir anlam kazandırarak dünya ekollerinin yanında yer almasını sağlamaktır.

Bölümde Yaylı Çalgılar ve Mızraplı Çalgılar olarak iki anasanat dalı bulunmaktadır. Her yıl ortalama 12 öğrencinin kabul edildiği bölümde eğitim 4 yıllık lisans programından oluşmaktadır.

Eğitim süresini başarıyla tamamlayan öğrenciler, çalgı yapım sanatçısı (luthier) ünvanını almaktadırlar. Ülkemizde geçmişi yeni sayılabilecek olan çalgı yapımı ve onarımı bölümünün akademik kadro açısından alt yapısını oluşturmak için kariyer geliştirme ve bilimsel projelerle öğretim elemanı kadrosunun bilgi seviyesinin yükseltmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle akademisyenler, çalgı yapım alanını direkt ya da dolaylı ilgilendiren çeşitli disiplinlere yönlendirilerek, deri mühendisliği, matematik, fizik, akustik, orman mühendisliği, makine mühendisliği ve Türk el sanatları gibi konularda kariyer yapmaları sağlanmaya çalışılmaktadır.

Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü'nün en özellikli yanı, öğrenciye üretim uygulamalarıyla öğrenme imkânı sunmasıdır. Bölüm, üretmekte olduğu çalgılar ve yeni tasarım projeleriyle dikkat çekmekte, ulusal basında geniş olarak yer almaktadır. Öğrencilere çalgı yapım eğitimi yanı sıra verilen müzik eğitimi sayesinde, müzisyen çalgı yapımcılar yetişmektedir. Çalgı Yapım Atölyesi’nde keman, gitar, kanun, bağlama, ud, klasik kemençe, tanbur, kabak kemane, kopuz, bendir gibi çalgılar üretilmektedir. Akademik takvim döneminde üretilen bu çalgılar, yılsonunda çalgı satış biriminde satışa sunulmakta ve böylece geleneksel çalgıların aslına en uygun şekil ve tınıda ilgililere ulaşması sağlanmaktadır. Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü vermekte olduğu örgün eğitimin yanında “kendi çalgını kendin yap” sloganıyla yola çıktığı Ege Üniversitesi’nin tüm öğretim elemanı ve öğrencilerine yönelik bir hobi - sanat atölyesinin oluşturulması projesini hayata geçirmek üzeredir.

ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI

Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü giriş sınavları iki aşamadan oluşur. Birinci aşama sınavında aday öğrencilerde; Piyano, Tanbur ve Bağlama çalgılarından verilecek aralık, ses ve ezgiler ile ritim kalıplarını algılayıp tekrarlayabilme düzeyleri, sesli icra kapasiteleri ölçülerek müzikâl yetenekleri belirlenir. İkinci aşama sınavı el becerileri, görsel algılama (gördüğü bir şekli çizebilme) ve mülakat olmak üzere 3 kademede yapılır. Bu kademelerde alınan toplam puana LYS puanı eklenir ve adayın yerleştirme puanı belirlenir.

 

BÖLÜM YÖNETİMİ

Doç. Dr. Ali Maruf ALASKAN

Bölüm Başkanı

&

Mızraplı Çalgı Yapımı Anasanat Dalı Başkanı

 

Öğr. Gör. Ümit ÇİÇEKÇİOĞLU

Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Öğr. Gör. Dr. Atakan DELİGÖZ

Yaylı Çalgı Yapımı Anasanat Dalı Başkanı

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ