Çerez Örnek

Görme Engelliler İçin 4 Makam 24 Etüt

Önerilen projenin amacı, geleneksel Türk sanat müziği alanında sözel deşifre becerisini görme engelli öğrencilerimize de kazandırmaktır. Yaptığımız araştırmalar, günümüze kadar, görme engelli  kişiler için sözel deşifre becerisi kazandırma alanında herhangi bir çalışma yapılmamış olduğunu göstermektedir. Gerek konservatuvar öğrencileri gerekse profesyonel ya da amatör olarak geleneksel Türk sanat müziği ile ilgilenen görme engelli kişiler, materyal eksikliğini açıkça dile getirmektedirler. Bu proje ile Braille nota yazısını kullanabilen görme yetersizliği olan kişilerin deşifre yeteneğini geliştirmenin yanı sıra diğer makamlara göre hem eser sayısı açısından hem de belli kurumlar dışında günümüz icracılarının daha az eser seslendirdiği makamlar arasında yer alan Sabâ, Bestenigâr, Dügâh ve Şevkefzâ makamlarını kavrayabilmeleri ve usûl-söz birlikteliği ile deşifre yapabilme kaygılarına destek olabilme amaçlanmaktadır. Deşifre yeteneğini geliştirmenin ancak ilgili makamda oluşturulmuş etütlerin çalışılması yoluyla sağlanabileceği gerekçesi ile hazırlanmış olan etüt kitabının Braille nota yazısı ile de görme engelli kişilere sunulması önem arz etmektedir.
 
Proje dosyasını buradan indirebilirsiniz. 4 MAKAM 24 ETUT 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ