Çerez Örnek

I. Uluslararası Türk Dünyası Müzik ve Dans Sempozyumu

1st International Turkic World Music and Dance Symposium

Türk Dünyasında müzik ve dans alanında gerçekleştirilen güncel çalışmaların paylaşılması, tartışılması ve alandaki akademisyenler ile öğrencilerin bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunmasına imkân verecek olan I. Uluslararası Türk Dünyası Müzik ve Dans Sempozyumu’nun Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı iş birliğinde 10-12 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirileceğini bildirmekten mutluluk duyarız. Sempozyum, davetli konuşmacıların çevrimiçi sunumlarının yanı sıra konser ve atölye çalışmalarını kapsayacaktır. Erişim bağlantıları sayfamızda paylaşılacaktır. Saygılarımızla.
We are pleased to announce that the 1st International Turkic World Music and Dance Symposium, which will allow sharing and discussion of current studies in the field of music and dance in the Turkic World, and the scholars and students in the field to come together and exchange information, is going to be organized by Ege University Turkish Music State Conservatory, Institute of Turkish World Studies and International Organization of Turkıc Culture on May 10-12, 2022. The symposium will include concerts and workshops as well as online presentations by invited speakers. The links for the online symposium will be shared on our website. Regards.
Мы рады сообщить Вам о том, что 1-й Международный симпозиум "Музыка и Танец Тюркского Мира", который позволит поделиться и обсудить текущие исследования в области музыки и танца в тюркском мире, а также ученым и студентам в этой области собраться вместе и обменяться информацию, будет организован Государственной консерваторией турецкой музыки Эгейского университета, Институтом исследований тюркского мира и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) 10-12 мая 2022 года. Симпозиум будет включать в себя концерты и семинары, а также онлайн-презентации приглашенных докладчиков. Ссылки на онлайн-симпозиум будут размещены на нашем веб-сайте. С уважением.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ