Çerez Örnek
canlı destek

GENEL TANITIM

28 Mart 1983 tarih ve 2809 sayılı kanunla kurulan Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, 1984 yılında günümüzde ki adı ''Türk Müziği Bölümü'' olan ''Temel Bilimler Bölümü'' adıyla 50 öğrenci ile eğitimine başlamıştır.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, ülkemizde Türk müziği eğitimi vermek üzere açılan ikinci akademik kurumdur. 28 Mart 1983-15 Ekim 1984 yılları arasında gerçekleşen kuruluş aşamasında günün önde gelen sanatçılarından oluşturulan ilk eğitim kadrosu okulumuza önemli destek sağlamıştır.

1989-1990 akademik yılında ''Ses Eğitimi Bölümü'', ''Türk Halk Oyunları Bölümü'' ve günümüzde ki adı ''Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü''* olan ''Çalgı Yapım Bölümü'' kurularak, dört bölümden oluşan Konservatuvar yapılanmasına kavuşmuştur. 

Kuruluş amacına uygun olarak, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı kurulduğu ilk yıldan bu yana geleneksel müzik, dans ve çalgı kültürüne ait değerleri bilimsel yöntemlerle gelecek kuşaklara aktaracak yetkin eğitimciler, akademisyenler ve sanatçılar yetiştirmektedir.

Mezunlar, Klasik Türk Müziği ve Halk Müziği Devlet Korolarında ses ve saz sanatçısı, mezuniyet sonrası alacakları formasyon eğitimi ile çeşitli il ve ilçelerdeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim, ortaöğretim, liseler ve halk eğitim merkezlerinde öğretmen, üniversitelerde öğretim elemanı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda (T R T) prodüktör, ses ve saz sanatçısı olarak görev yapabilmektedirler.

Konservatuvarımız; 6 Profesör, 9 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi ve 60 Öğretim Üye Yardımcısı olmak üzere toplam 78 öğretim elemanı ile eğitimini sürdürmekte; bünyesinde 17 Derslik, 1 Etkinlik Salonu (150 kişilik), 1 Kütüphane, 1 Ses - Kayıt Teknolojileri Laboratuvarı, 1 Geleneksel Giyim - Kuşam Laboratuvarı, 1 Türk Halk Oyunları Koleksiyon Sergisi, 2 Dans Salonu, 1 Ritm Salonu, 1 Bilgisayar Dersliği, 3 Çalgı Yapım Atölyesi, 1 Çalgı Satış Ofisi bulunmaktadır.

MİSYON; Geleneksel müzik ve dans kültürümüzü araştırmak, bilimsel yöntemlerle inceleyerek gelecek kuşaklara aktaracak yetkin eğitimciler, akademisyenler ve sanatçılar yetiştirmek.

VİZYON; Güncel teknolojik donanımla desteklenen eğitim ortamında geleneksel müzik ve dans hakkında araştırma ve inceleme gerçekleştirerek sunum yapan, sanatçı ve bilim insanı  yetiştiren seçkin bir konservatuvar olmak.

 

* 11.03.2020 TARİHLİ YÜKSEK ÖĞRETİM YÜRÜTME KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARAR İLE; 

Temel Bilimler Bölümü'nün adı ''TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ'', Çalgı Yapım Bölümü'nün adı ''ÇALGI YAPIMI VE ONARIMI BÖLÜMÜ''

olarak değişmiştir. 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ