Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Ders Muafiyeti Hakkında

2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılında EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvar’ına Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine;
Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinin 20. maddesinin 7. bendi uyarınca, bir başka yükseköğretim programından
mezun olan veya bir başka yükseköğretim programına kayıt yaptırarak eğitimini tamamlayamayanların alıp, başarılı oldukları derslerden muaf 
olmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri egedtmk@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.
 
İstenilen Belgeler
1-Dilekçe (ıslak imzalı)
2-Transkript (onaylı)
3-Ders İçerikleri
 
*Not: Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II Dersi muafiyeti için Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretim Yönergesi’nin 18. maddesinin 4. bendi uyarınca işlem yapılacaktır.
 
 
(Bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınacak ve ıslak imzalı olarak taratılacaktır)