canlı destek

SAYI 16

Dergimizin 16. sayısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejmd/issue/55650


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ