canlı destek

SEMPOZYUM PROGRAMI/SYMPOSIUM PROGRAMME

 

 

09:00 AÇILIŞ/OPENNING

AÇILIŞ KONUŞMALARI/OPENNING SPEECHES

Assoc. Prof. (PhD) ALİ MARUF ALASKAN, Head of Instrument Making and Restoration Department, Ege University

PROF. DR ÖZGE GÜLBEY USTA, Director of State Conservatory of Turkish Music, Ege University

PFOR. DR. TURAN SAĞER, Dean of Faculty of Art and Design, Yıldız Technical University

PROF. DR. NECDET BUDAK, Rectorate, Ege University

 

09:40 ÇALGI YAPIMI VE ANADOLU GELİN BAŞLIKLARI CANLI SERGİSİ/INSTRUMENT MAKING AND THE LIVE EXHIBITION OF TRADITIONAL BRIDAL HEADDRESSES

 

I. OTURUM/I. SESSION (BAŞKAN/HEAD OF SESSION PROF. DR. ÖZGE GÜLBEY USTA)

10:00 EMİR DEĞİRMENLİ

“Çalgı Akustiğinde Kullanılan Titreşim ve Ses Analizlerine Dair Bir İnceleme”

“An Analysis of Vibration and Sound Analysis Used in Instrument Acoustics”

10:20 ÜMİT ÇİÇEKÇİOĞLU/ALİ MARUF ALASKAN

“Bağlama Ses Tablasında Kevlar Uygulaması ve Ses Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması”

“Application of Kevlar in Baglama Soundboard and Investigation of Its Effects on Sound Properties”

10:40 KAZIM ÇEVİK

“Saz'da (Bağlama) Sedir ve Ladin Kapakların Titreşim Analizlerine Dayalı Olarak Karşılaştırılması ve Akustik Gözlemler”

“Comparison of Cedar and Spruce Covers in Saz (Bağlama) Based on Vibration Analysis and Acoustic Observations”

 

11:00 ARA/BREAK (10 DAKİKA/10 MINUTES)

 

 

 

 

II. OTURUM/II. SESSION (OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION PROF. DR. İLHAN ERSOY)

11.10 CEM DERTSİZ

“Müzik Endüstrisi İçinde Çalgı Yapım Sektörünün Ekonomik Büyüklüğü”

“Economic Size of the Instrument Making Industry in the Music Industry”

11:30 PROF. DR. HASAN ARAPGİRLİOĞLU

“Türkiye’de Yerli Üretim Çalgı Endüstrisinin Oluşturulmasına İlişkin

Düşünceler”

“The Ideas For Creatıng The Industry Of Local Productıon Of Musıcal Instruments In Turkıye”

11:50 OLGUN KURT&NİLGÜN ÇETİN

“Kimyasal Modifikasyon İşleminin Akçaağacın (Acer Spp.) Boyutsal Kararlılığı Üzerine Etkisi”

“The Effect of Chemical Modification on the Dimensional Stability of Maple (Acer Spp.)”

 

12:10 ARA/BREAK (50 DAKİKA/50 MINUTES)

 

III. OTURUM/SESSION (BAŞKAN/HEAD OF SESSION ASSOC. PROF. (PhD.) ALİ MARUF ALASKAN)

13:00 A. A. KRIMPENIS&M. CHRYSIKOS

"Digital Design and Manufacturing of Electric Stringed Instruments"

“Elektrikli Telli Çalgılarda Dijital Tasarım ve Üretim”

13:20 FURKAN KARATAŞ

“Çalgı Akustiği Çalışmaları İçin Kontrollü Mızrap Vuruş Düzeneğinin Geliştirilmesi”

“Development of Controlled Plectrum Mechanism for Instrument Acoustics Studies”

13:40 YİĞİT YURTERİ&NİHAT SAMİ ÇETİN

“Kimyasal Modifikasyon İşleminin Dut (Morus Spp.) Ve Servi (Cupressus Spp.) Odunlarının Boyutsal Kararlılığı Üzerine Etkisi”

“The Effect of Chemical Modification on the Dimensional Stability of Mulberry (Morus Spp.) and Cypress (Cupressus Spp.) Woods”

 

14:00 ARA/BREAK (10 DAKİKA/10 MINUTES)

 

IV. OTURUM/ IV. SESSION  (BAŞKAN/HEAD OF SESSION LECTURER ATAKAN DELİGÖZ, PhD.)

14:10 MAHDI KHOSHROOY

“History and Production of the Iranian Tanbur”

 “İran Tanburunun Tarihçesi Ve Yapımı”

14:30 ARSLAN HAZRETI

“Anadolu Kamançası”

“Anatolian Kamancha”

14:50 SAMAN HOSSAINI

“Geçmişten Günümüze Def Çalgısı ve Yapımı”

“From Past to Present and Its Making”

 

15:10 ARA/BREAK (10 DAKİKA/10 MINUTES)

 

V. OTURUM/ V. SESSION (BAŞKAN/HEAD OF SESSION PROF. DR. HASAN ARAPGİRLİOĞLU)

15:20 MƏMMƏDƏLİ MƏMMƏDOV

“Bərpa Olunmuş Qədim Musiqi Alətləri”

15:40 ABBASQULU NƏCƏFZADƏ

“Unudulmuş Musiqi Alətlərinin Bərpasına Dair”

16.00: ARİF ABDULLAHZADE

“Azerbaycan Ulusal Çalgılarının ve Ailesinin Yaratılması, Yapılandırılması ve Geliştirilmesi”

“Creation, Structuring and Development of Azerbaijani National Instruments and Family”

 

16:20 ARA/BREAK (10 DAKİKA/10 MINUTES)

VI. OTURUM/ VI. SESSION  (BAŞKAN/HEAD OF SESSION ASSIST. PROF. (PhD.) EMİR DEĞİRMENLİ)

16:30 ECEVİT TUNALI

“Restoratör Kimdir?”

“Who is the Restorer?”

16:50 ZAMİNA BABAYEVA YALÇIN

“Türkiye’nin İlk Kadın Kanun Yapımcısı”

“Turkey's First Female Qanun Maker”

 

17.10 ZAFEIRIS EFTHYMIADIS

“The Restoration of an Old Museum Instrument, Instrument Making In Greece, Animal Origin Materials”

 “Eski Bir Müze Çalgısının Restorasyonu, Yunanistan'da Enstrüman Yapımı, Hayvan Kökenli Malzemeler”

 

17.30 MURAT UFUK GÜLER

"Modern Yayı Oluşturan Bölümler"

"The Parts of Modern Bow"

 

KAPANIŞ/CLOSING

1

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ