EGE ÜNİVERSİTESİ

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

SAYISAL VERİLER

 

Konservatuvar günümüzde 14 öğtetim üyesi, 71 kadrolu öğretim elemanı ve 30 misafir sanatçı öğretim görevlsinden oluşan toplam 115 akademik personel ile 17 derslik, Etkinlik Salonu, Ses Kayıt Stüdyosu, Geleneksel Giyim-Kuşam Atölyesi, Görsel-İşitsel Merkez ve Kütüphane, 2 Dans Salonu, Ritm Salonu, Bilgisayar Laboratuarı, 3 Çalgı Yapım Atölyesi, Çalgı Satış Ofisi’nin yer aldığı çağdaş teknik donanımlı fiziki yapı içerisinde, eğitimi üst düzeyde sürdürmektedir.