EGE ÜNİVERSİTESİ

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

YÖNETİM

KONSERVATUVAR YÖNETİMİ

Prof.Dr. M. Hakan CEVHER

Müdür V.

Doç.Dr. S. Bahadır TUTU

Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör. Dr. Zeynel DEMİR

Müdür Yardımcısı

Tarık TUNA

Yüksekokul Sekreteri V.

 

 

YÖNETİM KURULU

Prof.Dr. M. Hakan CEVHER

Müdür V.

Doç.Dr. S. Bahadır TUTU

Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör. Dr. Zeynel DEMİR

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. İlhan ERSOY

Üye

Doç. Dr. Sema ERKAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi  A. Maruf ALASKAN

Üye

Tarık TUNA

Yüksekokul Sekreteri V.

(Raportör)

 

KONSERVATUVAR KURULU

Prof. Dr. M. Hakan CEVHER

Müdür V.

Temel Bilimler Bl. Bşk./T.S.M Ana Sanat Dalı Bşk.

Doç. Dr. S. Bahadır TUTU

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Zeynel DEMİR

Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. F. Reyhan ALTINAY

Ses Eğitimi Bl. Bşk.

Doç. Dr. Ö. Barbaros ÜNLÜ

Türk Halk Oyunları Bl. Bşk.

Doç. Dr. İlhan ERSOY

Ses Eğitimi Bl. T.H.M. Ana Sanat Dalı Bşk.

Doç. Dr. Gökhan EKİM

Temel Bilimler. Bl. T.H.M Ana Sanat Dalı Bşk.

Doç.Dr. Sema ERKAN

Türk Halk Oyunları Bl. Öğreticilik Ana Sanat Dalı Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi A. Maruf ALASKAN

Çalgı Yapım Bl. Bşk. / Mızraplı Çalgılar Ana Sanat Dalı Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Füsun AŞKAR

Türk Halk Oyunları Bl. İcra Ana Sanat Dalı Bşk.

Öğr. Gör. Ejder PAMUKÇU

Çalgı Yapım Bl. Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Bşk.

Öğr. Gör. Ufuk DEMİRBAŞ

Ses Eğitimi Bl. T.S.M. Ana Sanat Dalı Bşk.

Tarık TUNA

Yüksekokul Sekreteri V.

(Raportör)