EGE ÜNİVERSİTESİ

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

KONSERVATUVAR DERGİSİ

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, 2012 yılından bu yana yayımlanmakta olan ulusal hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayın yapan dergimiz müzik teorisi, müzikoloji, etnomüzikoloji, koreoloji, etnokoreoloji, çalgı bilim ve sahne sanatları alanlarında yapılmış bilimsel çalışmalara ek olarak tüm alanlardan müzik araştırmalarına yarar sağlayan, inceleme veya derlemeye dayanan, kuram ve yöntem sorunlarına yer veren yazıları yayımlayarak Türkiye’de müzik araştırmalarının ulusal ve uluslararası alandaki temsilcilerinden biri olmayı amaçlamaktadır.

Yayımlanan her yeni sayısıyla birlikte dergi içeriğinin kalitesinin muhafazası ve ileriye taşınmasını ilke edinerek 2016 yılında Dergipark Platformuna üye olan dergimiz, TR Dizin Sosyal Bilimler Veri Tabanı’nda (ULAKBİM) indekslenmektedir.

Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz özgün makalelerinizin yanı sıra; değerlendirme, tanıtım yazısı ya da çevirilerinizi göndermek ve dergimizle ilgili her türlü sorunuzu iletmek üzere bize eudtmk@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.