EGE ÜNİVERSİTESİ

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

MAKALE ÇAĞRISI

 Eurasian Journal of Music and Dance

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi

2019 Aralık, 15. Sayı için Makale Çağrısı

 

 

Değerli Meslektaşlarım,

2011 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi adı ile kurulmuş ve 2012-2018 yılları arasında bu adla 12 sayı yayımlamış olan dergimizin adı, etki alanını genişletmek üzere uluslararası hakemli dergi olma hedefi ile Eurasian Journal of Music and Dance şeklinde değiştirilmiştir.

TR Dizin Sosyal Bilimler Veri Tabanı (ULAKBİM) ve SOBİAD tarafından taranan dergimizin 2019 Aralık ayı sayısı (15. Sayı) için müzik teorisi, müzikoloji, etnomüzikoloji, koreoloji, etnokoreoloji, çalgı bilim ve sahne sanatları alanlarında yapılmış bilimsel çalışmalara ek olarak tüm alanlardan müzik ve dans araştırmalarına yarar sağlayan, inceleme veya derlemeye dayanan, kuram ve yöntem sorunlarına yer veren makaleler beklemekteyiz.

Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz özgün makalelerinizin yanı sıra; değerlendirme, tanıtım yazısı ya da çevirilerinizi en geç 30 Kasım 2019 tarihine kadar eudtmk@gmail.comadresine e-posta yolu ile gönderebilirsiniz. Dergimizin daha önceki sayıları ile yayın ilkelerine https://konservatuvar.ege.edu.tr/tr-5316/dergi_hakkinda.html  adreslerinden ulaşılabilmektedir.

            Saygılarımla.

      Doç. Dr. S. Bahadır TUTU

          EJMD Baş Editörü