canlı destek

MAKALE ÇAĞRISI

 Eurasian Journal of Music and Dance

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi

2022 ........, ... Sayı için Makale Çağrısı

 

Değerli Meslektaşlarım,

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisiadı ile 2011 yılında yayım hayatına başlayan dergimiz, 2018 yılından (13. sayısından) itibaren, etki alanını genişletmek ve uluslararası hakemli dergi olma hedefi ile Eurasian Journal of Music and Dance adıyla yayım hayatını sürdürmektedir. 

TR Dizin Sosyal Bilimler Veri Tabanı (ULAKBİM), ASOS ve SOBİAD tarafından taranan dergimizde, müzik teorileri, müzikbilimleri (müzikoloji/etnomüzikoloji), çalgıbilim (organoloji), koreoloji, etnokoreoloji, dans ve diğer sahne sanatları alanlarında, araştırma makaleleri, inceleme ve/veya derleme türünde makalelere yer verilmektedir.

Dergimize gönderilen makaleler, alanında doktorasını tamamlamış iki öğretim üyesi tarafından incelenir. İncelenen makaleler, hakemlerden olumlu rapor aldıkları takdirde DOI numarası verilerek yayımlanır.

Dergimizin ... Sayısı için Makale Gönderimi, .............2022 tarihine kadar yapılabilir.

Saygılarımla…

Doç. Dr. Ali Maruf ALASKAN

Editör

 

Makale Gönderim Adresi:

ejmdege@gmail.comMakale Formatı, Örnekleri ve Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları için:

https://konservatuvar.ege.edu.tr/tr-5433/yayin_ilkeleri.html

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ