EGE ÜNİVERSİTESİ

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO

1 Prof..Dr. MEHMET ÖCAL ÖZBİLGİN
2 Doç. Dr. ÖMER BARBAROS ÜNLÜ
3 Doç. Dr. SEMA ERKAN
4 Doç. Dr HALE YAMANER OKDAN
5 Doç. Dr.  EMİR CENK AYDIN
6 Dr. Öğr. Üyesi     FÜSUN AŞKAR
7 DR. Öğr.Gör. FERRUH ÖZDİNÇER
8 Öğr.Gör. AYKUT MİS
9 Öğr.Gör. AHMET TUFAN GÜLDAŞ
10 Öğr.Gör. OZAN KURGEN
11 Öğr.Gör. Dr. BORA OKDAN
12 Öğr.Gör. Dr. SERDAR KASTELLİ
13 Öğr. Gör. MERİH OLDAÇ
18 Öğr. Gör. TARKAN ERKAN
15 Öğr.Gör. HASAN ALİ DAĞLI
16 Arş.Gör. İDRİS ERSAN KÜÇÜK