canlı destek

Konservatuvar Dergisi 12. Sayı

12. Sayı Künye

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİNDE MAKAM GEÇKİLERİ  Halil ALTINKÖPRÜ 

SESTEN NOTAYA: SÛZİNÂK İLÂHÎ, “AŞKIN İLE ÂŞIKLAR” ÖRNEĞİ  Cem ÇIRAK 

TRADITIONAL FORMS AND GENRES OF TURKISH MUSIC  IN THE CREATIONS OF INTERNATIONAL ART MUSIC COMPOSERS OF TURKEY Özge USTA

VİDEO OYUN MÜZİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uğur BAKAN, Mücahit Yalçın ÖZTÜFEKÇİ 

TÜRKİYE’DE MODERNLEŞME SÜRECİNİN MÜZİĞE YANSIMALARI BAĞLAMINDA “KLASİK KORO” ÖRNEĞİ Muattar Demet DOĞRUÖZ

İZMİR’DEKİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ AMATÖR KOROLARININ İNSAN YAŞAMINDAKİ YERİ Fatih COŞKUN 

RAKSTAN OYUNA Türkiye'de Dansın Modern Halleri Damla TOPALOĞLU 

İZMİR ZEYBEK OYUNLARI Yunus Emre KILIÇ

9/8 ROMAN DANSI Kültür, Kimlik, Dönüşüm ve Yeniden İnşa Cihan GİREYHAN  

GİRESUN HALK OYUNLARI -Etnokoreolojik Bir Değerlendirme- Gökçe Asena ALTINBAY ÇAKIR 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ