canlı destek

Eurasian Journal of Music and Dance Sayı / Issue 13

Künye

 

 1. EDVAR GELENEĞİNDEN GÜNÜMÜZE NİŞÂBÛREK MAKÂMI TAHLİLİ - Sühan İRDEN
 2. TÜRKİYE’DE MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN PİYANODA EŞLİK SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA - Kamil Tahsin SÖKMEN 
 3. AHMED ADNAN SAYGUN’UN DİZİSEL YAKLAŞIMINA BİR ÖRNEK: YAYLI KUARTET NO2, OP35 - Özge USTA
 4. M  RAVEL ALBORADA DEL GRACIOSO’NUN FORM ve PİYANO TEKNİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ - Suzan SAYIN, Emrah SAYIN
 5. LEYLA SAZ HANIM’IN SANAT ANLAYIŞIYLA İTTİHAT VE TERAKKİ PROPAGANDASI: TÜRK SANAT MÜZİĞİ VİCDÂN-I MUÂZZAM - Caner ÇAKI, Derya KARABURUN DOĞAN
 6. HALK OPERETİ TOPLULUĞU - Nihan ESKİTAŞ
 7. KÜLTÜREL BELLEK VE MÜZİK - Bülent AKIN
 8. ETNOMÜZİKOLOJİ ALANINDA BİR ANALİZ ARACI- KİMLİK KAVRAMI - Murat KÜÇÜKEBE
 9. BAĞLAMADA EŞİK YERLERİ VE YÜKSEKLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÖNERİ - Ümit ÇİÇEKÇİOĞLU, Ali Maruf ALASKAN
 10. TULUM ÇALGISININ YAPISAL VE İCRASAL ÖZELLİKLERİ - Oğuz YILMAZ
 11. ‘ULUS’UN DANSI ‘TÜRK HALK OYUNLARI’ GELENEĞİNİN İCADI - Arzu KARAMAN
 12. DANSTA SERBEST YAZILAR - Gizem ATATOPRAK, Türkü ŞAHİN

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ